Followers

Google+ Followers

Tuesday, 24 April 2012

24 Απριλίου 2012   24 Απριλίου 2012
5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik


Dratzo! Επιστρέφουμε! Έχουμε πληροφορηθεί, ότι διάφορες μεγάλες τράπεζες σε όλο τον κόσμο είναι σχεδόν έτοιμες να μεταβιβάσουν την ιδιοκτησία και τη διαχείριση. Αυτό είναι μέρος της τεράστιας μετατόπισης της οικονομικής εξουσίας από τα χέρια του σκότους σε εκείνα του Φωτός και είναι το αποτέλεσμα των πρόσφατων ελιγμών των Ανελθόντων Κυρίων. Επιπλέον, έχει έρθει η ώρα για την ενοποίηση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά από τον Άγιο Γερμανό στις αρχές του 18ου αιώνα και από τον Κουάν Γιν τον 7ο αιώνα. Αυτά τα μεγάλα αποθέματα χρυσού και αργύρου είναι η βάση για τη μετατόπιση του πλούτου στον κόσμο σας από έναν μικρό αριθμό επιλέκτων σε εκείνους που είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην δημιουργία της καθολικής ευημερίας για τον πλανήτη. Αυτή τη μεταφορά συνοδεύει το νέο τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα είναι απολύτως διαφανές στις ποικίλες συναλλαγές του. Το νέο τραπεζικό σύστημα θα έχει τις ρίζες του στην πρωτοφανή εντολή, ότι οι τράπεζες θα είναι τα θεία όργανα του Φωτός. Θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των διαφόρων εταιρειών (ειδικές συνεργασίες) χρεωμένες με ειδικές και προσωρινές εντολές: να διανείμουν τεχνολογίες και συναφείς υπηρεσίες προς όφελος της υγείας και της ευημερίας των παγκόσμιων πληθυσμών σας.


Ο δικός μας ρόλος σε αυτές τις αρχικές αλλαγές είναι να παρακολουθούμε τις αντιδράσεις του σκότους σε εκείνο που γρήγορα θα γίνει ένα τετελεσμένο γεγονός. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι σκοτεινοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αρνητικοί απέναντι σε ό,τι συμβαίνει. Οι νομικές διευθετήσεις των πολλών αλλαγών στα ίδια τα θεμέλια των δομών σας οικονομικής και πολιτικής εξουσίας τους προκαλεί σύγχυση και η δυσπιστία τους μπορεί να φανεί στον τρόπο που αντιδρούν στην ταχύτητα και στην επιτυχία, με την οποία οι αλλαγές αυτές γίνονται δεκτές από τα έθνη του κόσμου. Όντας συνηθισμένοι να ασκούν τον έλεγχο ανεμπόδιστα, δεν μπορούν να δεχθούν, ότι οι καλύτερες προσπάθειές τους να διατηρήσουν τον έλεγχο είναι αδύναμες έναντι της ορμής, την οποία η νέα πραγματικότητα κερδίζει σε ολόκληρη την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Το προφανές αναπόφευκτο των αλλαγών τους πανικοβάλλει και η στάση τους τώρα απέναντί μας δείχνει μάλλον περισσότερο σεβασμό από ό,τι πριν. Μπορούν κι εκείνοι να δουν καθαρά, ότι η στιγμή για την απομάκρυνσή τους από τους μέχρι τώρα απόρθητους προμαχώνες της εξουσίας έχει φθάσει. Αυτό που περιμένουμε είναι το πράσινο φως από τον Ουρανό, και αυτό μπορεί να μας δοθεί ανά πάσα στιγμή!

Οι Ανελθόντες Κύριοι, μαζί με τις ιερές μυστικές κοινότητες έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους συνδέσμους μας προκειμένου να διαμορφώσουν ένα νέο σύστημα δικτύωσης για τις μεγάλες τράπεζες του κόσμου σας. Ο στόχος είναι να θέσουν αυτές τις τράπεζες υπό νέα διοίκηση και στη συνέχεια να ρυθμίσουν την περιφερειοποίηση των θυγατρικών υποκαταστημάτων. Η μείωση μεγέθους που αυτό συνεπάγεται θα επιτρέψει στις πρόσφατα αναδιοργανωμένες μικρότερες τράπεζες να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση των κονδυλίων ευημερίας, που κάποιοι από εσάς θα λάβουν στο άμεσο μέλλον. Ο στόχος είναι ένα σύστημα εξατομικευμένων και φιλικών τραπεζών, που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τους προσωπικούς σκοπούς σας. Ταυτόχρονα, οι απαγορευμένες τώρα τεχνολογίες για τη θεραπεία τόσο της Γαίας όσο και τη δική σας θα ελευθερωθούν, μαζί με επανακαταρτισμένους ιατρικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για την κάλυψη των αναγκών της υγείας σας. Υπάρχουν τόσοι πολλοί από εσάς, που τώρα υποφέρουν άσκοπα από υποτιθέμενες «ανίατες» ασθένειες και που χρειάζονται τη χρήση αυτών των συσκευών για να θεραπευθούν και να επιστρέψουν στην άψογη υγεία. Η αγαπημένη σας Γαία είναι, επίσης, σε επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης, και αυτός ο καθαρισμός αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα των νέων κυβερνήσεων.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν τη μαζική επαφή, είναι η θέσπιση της νέας διακυβέρνησης και μια κύρια παράμετρος αυτής της εξίσωσης είναι ο κάθε ένας από εσάς. Η εισαγωγή της ευημερίας στη ζωή σας θα σας απελευθερώσει, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να φροντίσετε καλύτερα τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας.
Κάθε ένας από τους εκλεγμένους νομοθέτες σας θα πρέπει να μετατραπεί σε έναν ικανό και επιμελή υπηρέτη του δημόσιου αγαθού, υποστηριζόμενο από ένα δημόσιο δίκτυο περιφρούρησης, αποτελούμενο από συμβούλια εποπτείας. Θα είναι δική σας ευθύνη το να συνενωθείτε και να σχηματίσετε τέτοιες συλλογικότητες. Στη συνέχεια, κάθε κοινότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει τη ζωτική σημασία της παροχής σαφούς καθοδήγησης προς το επίπεδο της εθνικής διακυβέρνησης. Αυτή η δραστηριότητα εποπτείας είναι ένα πρακτικό προοίμιο προς τον σχηματισμό της δικής σας γαλαξιακής κοινωνίας. Για μας, η προσφορά υπηρεσίας προς την κοινότητά μας και το αστρικό έθνος είναι μια μεγάλη τιμή, που ο καθένας από εμάς εκτελεί ευσυνείδητα και αισθανόμαστε πολύ μεγάλη ικανοποίηση όταν παίζουμε τον ρόλο μας στην επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας μας. Αυτή η κοινή προσπάθεια λαμβάνει υπόψη τις δεξιότητες και τις ικανότητες όλων μας και σαν ανταμοιβή ο τύπος μας συλλογικής διακυβέρνησης αναγνωρίζει στον καθένα τη μοναδική συμβολή του στο σύνολο.

Ευλογίες! Είμαστε οι Ανελθόντες Κύριοί σας! Σήμερα, είμαστε στο τελικό στάδιο της ανασύστασης των πάγιων παγκόσμιων οργανισμών μας. Τα έγγραφα για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν εκδοθεί, και εκείνες οι τράπεζες και οι οικογένειες, στις οποίες είχε εξ αρχής εκχωρηθεί πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, έχουν ενημερωθεί, ότι έχει έρθει ο χρόνος να τα συγκεντρώσουμε πάλι και να τα προετοιμάσουμε για τη διανομή. Ταυτόχρονα, επικαλούμεθα τα νομικά μας δικαιώματα εκπροσώπησης μιας σειράς μεγάλων εταιρικών τραπεζών. Τα νομικά έγγραφα αποτελούν τη βάση για όλους μας να περάσουμε στην κυριότητά μας αυτά τα ιδρύματα και να τα αναδιοργανώσουμε σε τράπεζες, που θα μπορούν να υπηρετούν τον λαό και να βοηθήσουν να εκδηλωθεί το Θείο Θέλημα στον πλανήτη Γη. Η κατανομή των κεφαλαίων της ευημερίας σας είναι να συμβεί σύντομα.

Σε ένα άλλο μέτωπο, οι συνεργάτες μας είναι απασχολημένοι με την ολοκλήρωση των νομικών εγγράφων, που νομιμοποιούν τις μαζικές συλλήψεις των ηγεσιών των μεγάλων κυβερνήσεων και την αντικατάστασή τους από μια σειρά καθορισμένων υπηρεσιακών καθεστώτων. Οι συνεργάτες μας εργάζονται με τους Αγκαρθινούς και τη Γαλαξιακή Ομοσπονδία για να επιτευχθεί η μεταβίβαση της διακυβέρνησης το συντομότερο δυνατό. Παρακολουθούμε τα άτομα που ευθύνονται περισσότερο για τον έλεγχο του κόσμου σας από το σκότος και είχαμε πολλές συζητήσεις μαζί τους σχετικά με την έλευση του Φωτός σε αυτόν τον κόσμο. Η συμβουλή μας προς αυτά είναι να εγκαταλείψουν τα σκοτεινά σχέδιά τους και να αποδεχθούν ευχαρίστως την ευλογημένη βούληση και τα διατάγματα του Ουρανού. Ο στόχος μας σε αυτές τις προσωπικές συζητήσεις μαζί τους είναι απλά να τους βοηθήσουμε να μεταβούν στο Φως. Έχουμε διερευνήσει τις πιθανές επιλογές που υπάρχουν γι’ αυτούς, όσον αφορά στην αποδοχή της χάρης του Ουρανού από μέρους τους και να επιτρέψουν έτσι να συμβούν όλα σύμφωνα με τις θαυμαστές διακηρύξεις του Άρχοντα Σουρέα. Τους έχουμε, επίσης, εκθέσει με σαφήνεια το εναλλακτικό σενάριο της σύλληψης και της τιμωρίας τους από τις κοινωνίες, που κάποτε τόσο αλαζονικά κρατούσαν υπό τον έλεγχό τους.

Οι θείες αδελφότητές μας του Φωτός είναι εκστατικές με το γεγονός, ότι το αρχικό μέρος του έργου της μεταμόρφωσης του κόσμου σας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Τώρα καταστρώνουμε τα γεγονότα που είναι να έρθουν, καθώς το θείο χρονοδιάγραμμα μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή στον κόσμο σας. Κάθε ένας από μας ευλογεί καθημερινά τον καθένα από εσάς. Είστε εδώ για να εκτελέσετε ένα υπέροχο θαύμα: την αλλαγή σας σε πλήρως συνειδητά Όντα του Φωτός. Οι οικογένειές σας του διαστήματος και του Εσωτερικού της Γης είναι έτοιμες να σας βοηθήσουν στην εκδήλωση αυτής της θαυμαστής μετακίνησης. Το περιβάλλον που απαιτείται για το γεγονός αυτό πρόκειται σύντομα να εκδηλωθεί. Χρησιμοποιήστε την τεράστια ευμάριά σας για να βοηθήσετε την αποκατάσταση της Γαίας, με τον καθαρισμό των θαλασσών και των ποταμών της, του αέρα και της ξηράς. Καλωσορίστε τις οικογένειές σας που έρχονται από μακριά για να βοηθήσουν. Προετοιμάστε τους εαυτούς σας για μια πραγματικά συναρπαστική περιπέτεια. Η ίδια η Δημιουργία σας περιμένει! Έρχεται ο καιρός να αρπάξετε αυτό το δαχτυλίδι και να ενωθείτε μαζί μας στις υπηρεσίες προς τον Ουρανό και προς το σύνολο της γαλαξιακής ανθρωπότητας!

Σήμερα, μιλήσαμε για το τι συμβαίνει στον κόσμο σας. Ποτέ μη χάνετε από τα μάτια σας το γεγονός, ότι δεν είστε μόνοι. Γύρω σας υπάρχει ένας τεράστιος στρατός αφοσιωμένων Όντων, που καθιστά δυνατή την υλοποίηση μιας νέας πραγματικότητας. Έτσι, να είστε υπερήφανοι, να είστε δυνατοί και, πάνω απ' όλα, να κάνετε ό,τι είναι σχεδιασμένο να κάνετε, για να βοηθήσετε τον αμοιβαίο, ιερό σκοπό μας. Να ξέρετε, αγαπητοί, ότι ο άπειρος πλούτος και η διηνεκής ευημερία του Ουρανού είναι όντως δικά σας! Έτσι είναι! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Σειριακές φράσεις που σημαίνουν «να είστε ένα» και «να είστε μέσα στη χαρά»).

Planetary Activation Organization 
Translation: Nikos
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment

ISON + keshe

O Keshe Ζωντανά Αναφορικά με Απειλές και Επιστήμη – Full Interview


To reach the Greek subtitle,

please click upon the small square at the bottom right side of the video, when it starts and choose Greek.


invocation


Μπλόσομ Γκούνττσαϊλντ -- ΜΙΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ -- 14:02:2014 – 09:00 a.m.(ώρα Μπρίσμπεϊν Αυστραλίας) = 13:02:2014 -- 01:00 Αθήνα

Αναζητήστε την τοπική σας ώρα στο http://24timezones.com/

Please click upon the little box on the right and activate the subtitles.


Petition

Description: https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gifΠλήρης αποκάλυψη από την κυβέρνηση

της παρουσίας των εξωγήινων στη Γη

Full government disclosure of ET presence on Earth

http://spirittrainchronicles.com/2013/10/12/full-government-disclosure-of-et-presence-on-earth/

12 Οκτωβρίου 2013

Η παρουσία εξωγήινων πολιτισμών στη Γη και γύρω από τη Γη έχει δημοσίως πιστοποιηθεί από εκατοντάδες αξιόπιστους αυτόπτες μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων προσώπων του στρατού, αστροναυτών και πιλότων της πολιτικής αεροπορίας.

Έχει γίνει, επίσης, το αντικείμενο μιας παγκόσμιας συγκάλυψης για περισσότερο από 60 χρόνια, σύμφωνα με την κατάθεση τέτοιων μαρτύρων, που έγινε γνωστή μέσω του Προγράμματος Αποκάλυψης του Δρα Στήβεν Γκρηρ και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ Σείριος, καθώς και μέσω της Ακρόασης Πολιτών Για Την Αποκάλυψη, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Λέσχη Τύπου, στην Ουάσιγκτον, τον Απρίλιο-Μάιο του 2013.

Αυτή η συγκάλυψη, χρησιμοποιώντας την παραπληροφόρηση και τις απάτες των μέσων ενημέρωσης, έχει κρατήσει την ανθρωπότητα μακριά από την ανοικτή επαφή με εξαιρετικά προηγμένους, καλοπροαίρετους γαλαξιακούς πολίτες, ικανούς για διαστρικά ταξίδια, γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός. Με τον τρόπο αυτό, οι ηγέτες του κόσμου έχουν στερήσει σ’ αυτόν τον πλανήτη προηγμένες τεχνολογίες πρόωσης και ενέργειας, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν τώρα μεταμορφώσει εντελώς τον ανθρώπινο πολιτισμό, προς ένα επίπεδο παγκόσμιας ευημερίας, φιλαλληλίας και περιβαλλοντικής υγείας, που λίγοι έχουν έστω ονειρευτεί.

Ο πλανήτης μας μπορεί μόνο να οδηγηθεί σε βαθύτερη κρίση υπό τον έλεγχο ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος και των εταιρειών ορυκτών καυσίμων, που κινούν τα νήματα της κυβέρνησης για να καθυστερήσουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα σήμαιναν την κατάρρευση της εξουσίας τους, μαζί με μια κλίκα από κατεστημένα συμφέροντα.

Ας υιοθετήσουμε ΤΩΡΑ μια στάση σύμπνοιας και ελευθερίας, και ας καλέσουμε τα Ηνωμένα Έθνη και όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα, να αναγνωρίσουν την αλήθεια της καλοπροαίρετης επαφής των εξωγήινων με τη Γη και να αρχίσουν να συνδιαλέγονται ανοιχτά με τους γαλαξιακούς γείτονές μας για τη θεραπεία του κόσμου μας.

In Love and Light

Nikos

ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ "ΠΟΤΕ ΠΙΑ"

ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ "ΠΟΤΕ ΠΙΑ"
Στο έπακρο της απόγνωσης

RON HEAD

RON HEAD
στα ελληνικά

Je sais que ma famille galactique est ici. Et vous? (captions Français)

Sheldan Nidle interviewed by Maarten Horst

Sheldan Nidle Free Webinar