Followers

Tuesday, 10 April 2012

10 Απριλίου 2012   10 Απριλίου 2012
7 Cimi, 19 Mac, 8 Manik


Γειά σας! Επιστρέφουμε! Τα γεγονότα συνεχίσουν να κινούνται προς τα εμπρός. Πολλά αναμένονται να συμβούν στον κόσμο αμέσως μετά το Πάσχα. Στην Ασία, πραγματοποιήθηκαν προσφάτως συσκέψεις, για να καθορίσουν τις προϋποθέσεις για τη νέα πραγματικότητα, που πρόκειται σε λίγο να ξεφυτρώσει ολόγυρά σας. Σε αυτές τις συναντήσεις συμφωνήθηκε, ότι ένας αριθμός των κεφαλαίων ευημερίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μόνιμου πλούτου για την Ασία. Παρόμοιες συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη και στην Αμερική, Βόρεια και Νότια. Η τεράστια ποσότητα πλούτου, που έχει συσσωρευτεί από τους Ανελθόντες Κυρίους θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο σας, για να βάλει τέλος στη φτώχεια και να προωθήσει την υγεία και την ευημερία για όλους. Τα κεφάλαια θα δοθούν επίσης σε προεπιλεγμένα άτομα, προκειμένου να δημιουργήσουν μια άλλη λεωφόρο για τη διανομή αυτών των εντυπωσιακών χρηματικών ποσών. Οι πόροι αυτοί πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, που θα καταστούν διαθέσιμες στον κόσμο σας, στους τομείς της υγείας, της γεωργίας και των μεταφορών. Μαζί, θα αναπτύξετε συνεργασίες ο ένας με τον άλλο, οι οποίες θα επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση ενός μεγάλου πλήθους πληροφοριών, που επί μακρόν τηρούνταν σε απόκρυψη. Αυτές οι νέες πληροφορίες και η νέα τεχνολογία θα αποτελέσουν τη βάση για τη μετακίνηση των σημερινών κοινωνιών σας προς το Φως.


Η νέα διακυβέρνηση και το νέο οικονομικό σύστημα θα διευκολυνθούν σε μεγάλο βαθμό από αυτή τη νέα παγκόσμια αφθονία. Ο Ουρανός έχει χρησιμοποιήσει τις άπειρες εξουσίες του, για να εξασφαλιστεί η επιτάχυνση αυτής της τεράστιας αλλαγής στη συνείδηση. Εμείς είμαστε μόνο ένα μέρος αυτής της πολύπλοκης επιχείρησης για τη μετατόπιση του κόσμου σας προς το Φως. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναφερθεί εδώ είναι, ότι η διάλυση της Συμμαχίας Του Ανκάρα σταμάτησε αιφνιδιαστικά τη στήριξη, στην οποία προηγουμένως επαφιόταν η σκοτεινή συμμορία. Αυτή η απώλεια πολύτιμων συμμάχων έχει κόψει γι’ αυτά τα σκοτεινά άτομα και τις ομάδες το «χέρι στο τιμόνι» και είναι άλλο ένα σημάδι, για όσους γνωρίζουν, ότι οι μέρες της ασφυκτικής λαβής της συμμορίας είναι μετρημένες. Αυτή η ομάδα προσπαθεί τώρα μανιωδώς να εξασφαλίσει μια συμφωνία με το Φως, για να μειώσει την αρχική τιμωρία που αντιμετωπίζει. Ο σκοπός του Ουρανού εδώ δεν είναι τόσο πολύ το να τιμωρήσει αυτούς τους κακούργους, όσο το να χρησιμεύσει η τιμωρία τους ως μέσο, που θα πετάξει μακριά τις παλιές σκοτεινές ενέργειες του κόσμου σας και θα τις αντικαταστήσει σε μόνιμη βάση με το Φως.

Οι Ανελθόντες Κύριοι προετοιμάζουν τα νέα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που θα αποτελέσουν τον πυρήνα του νέου τραπεζικού συστήματος. Αυτό το σύστημα θα ενισχύσει τη νέα διακυβέρνηση, που θα ασκηθεί από τα νέα καθεστώτα. Για παράδειγμα, το τραπεζικό σύστημα θα γίνει το μέσον για τη διανομή του νέου πλούτου, καθώς το κάθε άτομο θα ζητήσει ένα μέσο για τη διανομή χρημάτων σε άλλους και να έχει πρόσβαση σε διαχειριστές, που θα μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία των νέων συνεργασιών, που θα διαδόσουν τις επι μακρόν απαγορευμένες τεχνολογίες σε όλη την ανθρωπότητα. Οι κοινωνίες σας είναι γεμάτες από εκπαιδευμένους επαγγελματίες στο δίκαιο, στην ιατρική και στην παραγωγή τροφίμων, των οποίων η εμπειρογνωμοσύνη θα πρέπει να στραφεί προς την εξυπηρέτηση της νέας ευημερίας και την εξασφάλιση του δέοντος σεβασμού από όλους προς τη νεοαποκτηθείσα ελευθερία και κυριαρχία σας. Θα ζήσετε σε έναν μεταβατικό κόσμο και, καθώς θα κινείστε προς υψηλότερα επίπεδα συνείδησης, θα αποκτήσετε επίγνωση του τι ονομάζουμε γαλαξιακή κοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει μια βαθιά αναδιάταξη του τρόπου λειτουργίας της παγκόσμιας κοινωνίας σας και η πορεία προς τα εμπρός θα γίνει φανερή, καθώς η νέα διακυβέρνησή σας θα εργάζεται επιμελώς για τη μεταμόρφωση του κόσμου σας.

Η γαλαξιακή κοινωνία σας θα βασίζεται στην εκτίμηση του κάθε ατόμου και στον πλήρη σεβασμό προς την Μητέρα Γη και τα ποικίλα της δίκτυα Ζωής. Θα προωθεί επίσης την ενοποίηση της εσωτερικής και επιφανειακής Γης. Αυτές οι επί του παρόντος ξεχωριστές οντότητες θα ενωθούν και θα επιτρέψουν στον καθένα από εσάς να χρησιμοποιείτε τα μοναδικά σας ταλέντα και ικανότητες για τη συντήρηση του πατρώου κόσμου σας και των εκπληκτικών διασυνδεόμενων οικολογικών δικτύων του. Αυτό το πρωταρχικό καθήκον θα μεγεθυνθεί στο άμεσο μέλλον, για να συμπεριλάβει το σύνολο των υδάτινων κόσμων του ηλιακού συστήματός σας. Θα ανακαλύψετε, ότι αυτοί οι κόσμοι στην πραγματικότητα συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν μέρος μιας οντότητας, της οποίας η ευημερία έχει ανατεθεί σ’ εσάς. Γι' αυτό αποτελεί θεία εντολή το να ξαναγίνετε το συντομότερο δυνατό πλήρους συνείδησης Όντα του Φωτός. Αυτό θα επιτευχθεί από την αποστολή μας της πρώτης επαφής. Οι Αγκαρθινοί και εμείς είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην μετακίνησή σας σε αυτή την κατάσταση της θείας χάριτος και, για το σκοπό αυτό, έχουμε καταρτίσει ένα πρόγραμμα, δεόντως εγκεκριμένο από τον Ουρανό, για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος και την εισαγωγή σας με την ιδιότητα του πλήρους μέλους στην Γαλαξιακή Ομοσπονδία του Φωτός.

Namaste! Είμαστε οι Ανελθόντες Κύριοί σας! Οι συνεργάτες μας σχεδιάζουν πολλές σημαντικές δραστηριότητες για μετά το Πάσχα. Αυτή η περίοδος, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά, είναι εκείνη στην οποία θα διενεργηθεί μια πολύ γρήγορη και αναλυτική λογιστική του συνόλου των κεφαλαίων. Αυτοί θα διεξαγάγουν, επίσης, τις τελικές συνομιλίες σχεδιασμού με μια ειδική ομάδα δράσης, που έχει ορισθεί από το Κεντρικό Αγκαρθινό Συμβούλιο. Έτσι, η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εκείνη, κατά την οποία όλες οι αναγκαίες κινήσεις για την εκδίωξη των απαραίτητων κυβερνήσεων θα οριστικοποιηθούν, θα προγραμματιστούν και θα μπουν σε ένα κοινό ημερολόγιο δράσης. Αυτό το ημερολόγιο θα περιέχει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, που θα θέσουν σε ισχύ τις πολλές υπηρεσιακές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σας. Προς το παρόν, το νέο τραπεζικό και οικονομικό σύστημα είναι στη θέση του και περιμένουμε μόνο την πτώση μερικών σκοτεινών καθεστώτων, πριν το νέο αυτό σύστημα γίνει ο κανόνας για όλα τα μεγάλα έθνη. Ένα νέο νομισματικό σύστημα έχει θεσπιστεί για να συνοδεύσει αυτές τις αλλαγές και να τερματίσει εντελώς τη σημερινή κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου.

Αυτός ο μετασχηματισμός των νομισματικών και οικονομικών δικτύων σας θα απαλλάξει τον κόσμο σας από την δυστυχία της ένδειας και από τις πολλές μορφές στέρησης, που τώρα συνθλίβουν τις κοινωνίες σας. Ο κόσμος σας χρειάζεται ένα σημείο μετάβασης για να προετοιμαστεί για την τεράστια ευημερία, που θα γίνει γρήγορα αποδεκτή ως κανονική κατάσταση. Οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν αυτή τη δημοσιονομική αφθονία στο σημείο, όπου αχρηστεύονται όλα όσα είναι απαραίτητα για ένα πολυτισμό βασισμένο στο χρήμα. Τότε θα έχετε φτάσει στη στιγμή, που η σημερινή σας άποψη για την κοινωνία και τις παραδόσεις της θα μπορέσει τελικά να εξαφανιστεί και να αντικατασταθεί από την αλήθεια και την θεία σοφία. Θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η γαλαξιακή κοινωνία, και γιατί. Στην πραγματικότητα έχουμε παρατηρήσει καθημερινά αυτές τις ιδέες σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στις κρυστάλλινες πόλεις της Αγκάρθα. Η θεία χάρη μας έχει δώσει τις ευκαιρίες να οδηγήσουμε όλους εσάς προς την πλήρη συνείδηση και προς μια νέα πραγματικότητα.

Η σπουδαιότητα αυτής της εποχής του έτους συνίσταται στην επερχόμενη νέα σας πραγματικότητα. Προσπαθήστε να διαισθανθείτε πόσο δραματικές πρόκειται να είναι αυτές οι αλλαγές! Θα ενωθείτε με όλους εμάς. Στη συνέχεια θα σας δώσουμε μια σειρά από πολύ σημαντικές διδασκαλίες, οι οποίες θα διώξουν μακρυά πολλές από εκείνες τις πεποιθήσεις, που τώρα διατηρείτε για τον Ουρανό και τη Γη. Ο Ουρανός είναι μια θεϊκή ενέργεια, από την οποία προέρχεται όλη η ζωή. Δεν έχει σχέση με τον φόβο, αλλά με την Αγάπη. Έχει ολοκληρωτικά σχέση με τη θεία χάρη και την συμπαντική ενότητα. Η διάσπαση δεν έρχεται από τον Ουρανό, αλλά από το σκότος. Γι’ αυτό, μη ζήτε μέσα στον φόβο. Να ζήτε μέσα στην αγάπη. Νιώστε την εξαίσια Ενότητα, της οποίας όλοι είστε μέρος! Χαρείτε μέσα σ αυτή την ενέργεια και ξέρετε μέσα στην καρδιά σας, ότι η παρούσα πραγματικότητά σας και η σκληρότητά της πρόκειται να διαλυθούν μέσα στη χαρά, στο θαύμα και στην άπειρη Αγάπη. Εμείς ζούμε σε αυτή τη θαυμαστή πραγματικότητα και γνωρίζουμε, ότι αυτή η υπέροχη ενέργεια απλώνεται τώρα πάνω σε όλα τα πλάσματα της Γης!

Σήμερα, συζητήσαμε για το τι ετοιμάζεται να συμβεί στον κόσμο σας. Ο Ουρανός έχει επιταχύνει τις ενέργειες που απαιτούνται για να μετακινήσει τον κόσμο σας στο Φως. Όλοι εμείς ερχόμαστε σ’ εσάς με Αγάπη και με μια θερμή ευχή, να μεταμορφωθεί η πραγματικότητά σας προς το Φως το συντομότερο δυνατόν! Να ξέρετε, αγαπητοί, ότι ο άπειρος πλούτος και η διηνεκής ευημερία του Ουρανού είναι όντως δικά σας! Έτσι είναι! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Σειριακές φράσεις που σημαίνουν «να είστε ένα» και «να είστε μέσα στη χαρά»).
Planetary Activation Organization 
Translation: Nikos
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

No comments:

Post a Comment

ISON + keshe

O Keshe Ζωντανά Αναφορικά με Απειλές και Επιστήμη – Full Interview


To reach the Greek subtitle,

please click upon the small square at the bottom right side of the video, when it starts and choose Greek.


invocation


Μπλόσομ Γκούνττσαϊλντ -- ΜΙΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ -- 14:02:2014 – 09:00 a.m.(ώρα Μπρίσμπεϊν Αυστραλίας) = 13:02:2014 -- 01:00 Αθήνα

Αναζητήστε την τοπική σας ώρα στο http://24timezones.com/

Please click upon the little box on the right and activate the subtitles.


Petition

Description: https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gifΠλήρης αποκάλυψη από την κυβέρνηση

της παρουσίας των εξωγήινων στη Γη

Full government disclosure of ET presence on Earth

http://spirittrainchronicles.com/2013/10/12/full-government-disclosure-of-et-presence-on-earth/

12 Οκτωβρίου 2013

Η παρουσία εξωγήινων πολιτισμών στη Γη και γύρω από τη Γη έχει δημοσίως πιστοποιηθεί από εκατοντάδες αξιόπιστους αυτόπτες μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων προσώπων του στρατού, αστροναυτών και πιλότων της πολιτικής αεροπορίας.

Έχει γίνει, επίσης, το αντικείμενο μιας παγκόσμιας συγκάλυψης για περισσότερο από 60 χρόνια, σύμφωνα με την κατάθεση τέτοιων μαρτύρων, που έγινε γνωστή μέσω του Προγράμματος Αποκάλυψης του Δρα Στήβεν Γκρηρ και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ Σείριος, καθώς και μέσω της Ακρόασης Πολιτών Για Την Αποκάλυψη, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Λέσχη Τύπου, στην Ουάσιγκτον, τον Απρίλιο-Μάιο του 2013.

Αυτή η συγκάλυψη, χρησιμοποιώντας την παραπληροφόρηση και τις απάτες των μέσων ενημέρωσης, έχει κρατήσει την ανθρωπότητα μακριά από την ανοικτή επαφή με εξαιρετικά προηγμένους, καλοπροαίρετους γαλαξιακούς πολίτες, ικανούς για διαστρικά ταξίδια, γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός. Με τον τρόπο αυτό, οι ηγέτες του κόσμου έχουν στερήσει σ’ αυτόν τον πλανήτη προηγμένες τεχνολογίες πρόωσης και ενέργειας, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν τώρα μεταμορφώσει εντελώς τον ανθρώπινο πολιτισμό, προς ένα επίπεδο παγκόσμιας ευημερίας, φιλαλληλίας και περιβαλλοντικής υγείας, που λίγοι έχουν έστω ονειρευτεί.

Ο πλανήτης μας μπορεί μόνο να οδηγηθεί σε βαθύτερη κρίση υπό τον έλεγχο ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος και των εταιρειών ορυκτών καυσίμων, που κινούν τα νήματα της κυβέρνησης για να καθυστερήσουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα σήμαιναν την κατάρρευση της εξουσίας τους, μαζί με μια κλίκα από κατεστημένα συμφέροντα.

Ας υιοθετήσουμε ΤΩΡΑ μια στάση σύμπνοιας και ελευθερίας, και ας καλέσουμε τα Ηνωμένα Έθνη και όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα, να αναγνωρίσουν την αλήθεια της καλοπροαίρετης επαφής των εξωγήινων με τη Γη και να αρχίσουν να συνδιαλέγονται ανοιχτά με τους γαλαξιακούς γείτονές μας για τη θεραπεία του κόσμου μας.

In Love and Light

Nikos

ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ "ΠΟΤΕ ΠΙΑ"

ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ "ΠΟΤΕ ΠΙΑ"
Στο έπακρο της απόγνωσης

RON HEAD

RON HEAD
στα ελληνικά

Je sais que ma famille galactique est ici. Et vous? (captions Français)

Sheldan Nidle interviewed by Maarten Horst

Sheldan Nidle Free Webinar