Followers

Wednesday, 17 April 2013

16 Απριλίου 2013

Selamat Jarin! Επιστρέφουμε! Ας αρχίσουμε σήμερα με την ανασκόπηση όσων έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής. Όπως γνωρίζετε, οι γήινοι σύμμαχοί μας έχουν δημιουργήσει τη βάση για ένα νέο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι Αγκαρθινοί έχουν χρησιμοποιήσει τις διπλωματικές τους ικανότητες για τη δημιουργία του πυρήνα της νέας διακυβέρνησης, η οποία πρόκειται να εκτελεστεί από ένα συνασπισμό, υπό την αιγίδα των Ανελθόντων Κυρίων σας. Οι Ανελθόντες Κύριοι, υπό την καθοδήγηση του Κουάν Γιν στην Ανατολή και του Αγίου Γερμανού στη Δύση έχουν διασφαλίσει, ότι αναδύεται ένα νέο σύστημα τραπεζικής και νομισματικής πολιτικής. Οι αλλαγές αυτές είναι εγγενείς στα ιερά διατάγματα, που ετοιμάζουν αυτόν τον κόσμο για την μαζική προσγείωσή μας. Αυτές οι θείες οδηγίες μας καθοδηγούν, καθώς καθορίζουμε έναν τρόπο για να διαμορφώσουμε την νέα πραγματικότητα για την ανθρωπότητα της επιφάνειας. Η ελευθερία είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά που έχουν προγραμματιστεί και το πεδίο σας είναι σε μια ταχεία πορεία προς τη δημιουργία αυτών των προαπαιτούμενων για την επιστροφή σας στην πλήρη συνείδηση. Οι πολλές ομάδες των συνδέσμων μας παρακολουθούν τα πάντα και συναντώνται καθημερινά με εκείνους, που θα αποτελέσουν τη νέα διακυβέρνησή σας. Όσο για τώρα, τα πολλά αυτά προγράμματα έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη θέση τους.
Το προσωπικό μας εποπτεύει το χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων, που θα παραγάγουν τα αποτελέσματα, για τα οποία εδώ και πολύν καιρό συζητάμε μαζί σας. Εν τω μεταξύ, οι ιατρικές ομάδες μας της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας συνεχίζουν να συλλέγουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την ενημέρωση των ατομικών Φωτοθαλάμων σας. Όταν τους ζητηθεί, αυτοί οι Φωτοθάλαμοι θα γίνουν το μέσον για την επιστροφή σας στην πλήρη συνείδηση. Επί του παρόντος, όλοι εσείς έχετε ορισμένες εμπλοκές καθοριστικής σημασίας, τόσο συναισθηματικές όσο και φυσιολογικές, που σας εμποδίζουν να επιστρέψετε με φυσικό τρόπο και με τις δικές σας δυνατότητες στην πλήρη συνείδηση, και αυτός είναι ο λόγος, που στη διάρκεια των χιλιετιών διάφορες μέθοδοι έχουν αποπειραθεί να επιφέρουν αυτήν την θαυμάσια κατάσταση ύπαρξης. Ωστόσο, αυτές οι πολύπλοκες τεχνολογίες μόνο κατά τύχη είχαν κάποια θετικά αποτελέσματα, στην καλύτερη περίπτωση, πράγμα για το οποίο μας έχει επιτραπεί να δημιουργήσουμε ένα απλούστερο μέσον για την επίτευξη αυτού του στόχου. Στον κατάλληλο χρόνο, ο καθένας από εσάς θα μπορεί να έχει πρόσβαση στους ατομικούς Φωτοθαλάμους σας, που σας περιμένουν στην Αγκάρθα και, μέσα από έναν τριήμερο λήθαργο, θα επιστρέψετε στην αρχική σας κατάσταση της πλήρους συνείδησης ως φυσικοί Άγγελοι.
Αφού θα έχετε εξασφαλίσει την νέα σας, ένδοξη κατάσταση συνείδησης, θα μπορεί να εγκριθεί η επανασύνδεσή σας με την Γαλαξιακή Ομοσπονδία, μέσω της επανασύστασης του πρώην αστρικού έθνους σας. Σ’ αυτή τη διεργασία οι Αγκαρθινοί θα είναι οι κύριοι οδηγοί σας, μαζί με τους διάφορους Ανελθόντες Κυρίους σας. Η πρώτη πρόκληση που θα αντιμετωπίσετε, μετά την επιστροφή σας στην πλήρη συνείδηση, θα είναι να δημιουργήσετε τη δική σας γαλαξιακή κοινωνία και μέρος αυτής της διαδικασίας θα συνίσταται στην μετεγκατάσταση εκείνων, των οποίων οι συμβάσεις ζωής προβλέπουν αυτή τη μετακίνηση στους ανασυσταθέντες κόσμους του Άρη και της Αφροδίτης, καθώς επίσης και στον ανακατασκευασμένο πλανήτη Παξ (γνωστόν και ως Μαλντέκ), ο οποίος βρίσκεται τώρα σε τεμάχια μεταξύ του Άρη και του Δία. Το νέο αστρικό έθνος σας πρόκειται να γίνει ένας προάγγελος αλλαγής για την πρώην Συμμαχία του Ανκάρα, καθώς αυτά τα πολλά νέα αστρικά έθνη χρειάζονται ένα πρότυπο για την διεύρυνση της συνείδησής τους στο επίπεδο της ακραίας πληρότητάς της. Σύμφωνα με αυτό, θα συνδράμετε πολλά μέλη της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας, τα οποία είναι πλήρους συνείδησης εκδοχές των πολλών τύπων Δεινοσαυροειδών, Ερπετοειδών και Αμφίβιων, που τώρα επιθυμούν βαθιά να αναπτύξουν πλήρους συνείδησης σώματα Φωτός. Ο Ουρανός έχει δώσει εντολή να είναι αυτή η πρώτη αποστολή σας, καθώς θα αρχίζετε να διαδίδετε το Φως σε όλον τον γαλαξία.
Αυτά τα πρώτα καθήκοντα που θα φέρετε σε πέρας ως φυσικοί Άγγελοι είναι θεμελιωδώς ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι θα κάνουν μόνιμη τη γαλαξιακή ειρήνη. Είναι ένα ιερό καθήκον, που θα σας προετοιμάσει να γίνετε ένα πολύ ευπρόσδεκτο πρόσθετο μέλος στα συνέδρια της Ομοσπονδίας. Εμείς προσδοκούμε ενθέρμως το νέο αστρικό έθνος σας να παράσχει τον πυρήνα πολλών διαστημικών και εξερευνητικών στόλων, που θα εξερευνήσουν τα πέρατα αυτού του τομέα της φυσικής δημιουργίας. Με την ικανότητα αυτή, θα υλοποιήσετε πολλούς από τους στόχους, που αποτελούν μέρος της αποστολής της πρώτης επαφής. Στην πραγματικότητα, θα κάνετε ό,τι κάνουμε εμείς τώρα για να επιταχύνουμε τη μετάβασή σας στα θαύματα της πλήρους συνείδησης. Πραγματικά, σας βλέπουμε σύντομα να γίνεστε κύριοι μιας αποστολής πρώτης επαφής, και όλων όσων αυτή συνεπάγεται. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που εμείς διεξάγουμε εδώ μαζί σας, θα ανταποδοθεί από εσάς πολλές φορές. Το πρωτόγονο πεδίο της τρίτης διάστασης, που τώρα καταλαμβάνετε, πρόκειται σύντομα να μεταμορφωθεί σε ένα άλλο, που θα σας επιτρέψει να επιστρέψετε στ’ αστέρια, και αυτή η εκπλήρωση του θείου πεπρωμένου σας θα σας ευλογεί με τρόπους, που είναι πολύ πέρα από τη σημερινή ικανότητά σας να τους οραματιστείτε!

                                                                                            Ανελθόντες Κύριοι

Ευλογίες, αγαπητοί! Είμαστε οι Ανελθόντες Κύριοί σας! Πολλά θαυμάσια γεγονότα είναι έτοιμα να συμβούν. Η Γαία έχει ετοιμαστεί να εντείνει τις ενέργειες που καθημερινά διαχέει μεταξύ όλων των ζωντανών πλασμάτων και οικοσυστημάτων της. Αυτές οι πρόσθετες ενέργειες, οι οποίες επιταχύνουν περαιτέρω την μετατόπιση της συνείδησής σας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως θεία απόδειξη ότι είστε ευλογημένοι από τον Ουρανό! Ο ιερός κόσμος σας εδώ και πολύν καιρό είναι κρυμμένος μέσα σε ένα ειδικά χειραγωγημένο σκιερό πεδίο, ελεγχόμενο από την σκοτεινή συμμορία. Τώρα, όμως, αυτές οι νέες ενέργειες είναι έτοιμες να σας ωθήσουν έξω από αυτόν τον σκοτεινό χώρο διαμονής και μέσα στο Φως. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ο Ουρανός συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις ευλογίες του, για να σας μετακινήσει όλο και πιο κοντά στο Φως και προς τη νέα, πιο συνειδητή, πραγματικότητά σας. Να ξέρετε ότι αυτές οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες! Μια σειρά γεγονότων σας πλησιάζουν, τα οποία θα σας μετακινήσουν στο κατώφλι μιας νέας πραγματικότητας. Αυτά τα γεγονότα είναι ουράνια στη φύση τους και είναι προάγγελοι πραγματικά εκπληκτικών καταστάσεων! Πρόκειται να σας φέρουν ευημερία και ελευθερία!
Οι Αγκαρθινοί μας βοηθούν να προετοιμάσουμε έναν τρόπο να συστηθούμε σ’ εσάς. Αυτές οι εισαγωγικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τις μυστικές ιερές κοινότητες και πολλές ζωτικές Αλήθειες θα διευκρινιστούν επίσης εκείνη τη στιγμή. Το σκότος έχει για καιρό περιορίσει το μυαλό σας και τις κοινωνίες σας με μισές αλήθειες, καθώς και με ασύστολα ψέματα, και αυτά πρέπει να διορθωθούν. Σύντομα θα είσαστε στην παρέα εκείνων, που έχουν εδώ και καιρό γνωρίσει την πραγματική καταγωγή σας και την πραγματική ιστορία σας. Το θείο σχέδιο απαιτεί να λάβετε γνώση αυτών των γεγονότων και να μάθετε πώς υποβαθμιστήκατε με την πάροδο του χρόνου και γίνατε ανίκανοι να συνομιλείτε εύκολα με τον Ουρανό. Αυτή η διαρρηγμένη σχέση σας απαιτεί την άμεση προσοχή μας. Βρίσκεστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και ο σκοπός μας τώρα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητές μας, να σας μετακινήσουμε ομαλά σε μια νέα πραγματικότητα. Η πραγματικότητά σας έχει προγραμματιστεί να αναβαθμιστεί γρήγορα με την εισαγωγή ενός τεραστίου φάσματος Αληθειών, που θα πρέπει να αφομοιώσετε. Έχει έρθει η ώρα να κάνετε κάτι τέτοιο!
Κάθε μέρα ο Ουρανός μας στέλνει μεγάλες ευλογίες. Αυτές οι «ευλογίες» έχουν σκοπό να μας δώσουν περισσότερη επίγνωση του πού πηγαίνουμε και πόσο γρήγορα το θείο σχέδιο προτίθεται να μας πάει εκεί. Είμαστε ενθουσιασμένοι και θα θέλαμε να σας πούμε, ότι όλοι έχετε την έμφυτη ικανότητα να μεταβείτε γρήγορα σε υψηλότερες καταστάσεις της συνείδησης. Απλά περιμένουμε για το σήμα «προχωρήστε» του Ουρανού. Η τελική σειρά των γεγονότων είναι έτοιμη να συμβεί και να μας φέρει σε ένα νέο Φως. Αυτό το Φως θα απελευθερώσει μια ατέλειωτη ευημερία και θα φέρει μια σειρά από νέες ευθύνες για όλους μας. Οι κοινωνίες δεν έχουν την τάση να αλλάζουν γρήγορα, εκτός εάν ένα νέο σύνολο πεποιθήσεων αναληφθεί και υιοθετηθεί άμεσα από μια ομάδα αφοσιωμένων και παθιασμένων Όντων. Η αποστολή μας μαζί σας είναι να σας καθοδηγήσουμε, στη σωστή θεϊκή στιγμή, στο σημείο όπου αυτό το πάθος, σε συνδυασμό με την ιερή Αλήθεια, θα σφυρηλατήσει τον νέο κόσμο σας. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, να έχετε εντός σας ειρήνη και Αλήθεια. Να έχετε Αγάπη. Να έχετε Σοφία. Να έχετε Επίγνωση.

Σήμερα επανεξετάσαμε την πρόοδο που γίνεται στον κόσμο σας. Σας ζητούμε να συνεχίσετε να είστε έτοιμοι να δεχθείτε τις νέες εκδηλώσεις, όπως εμφανίζονται σιγά-σιγά, αλλά όλο και πιο γρήγορα. Εκπληκτικά πράγματα είναι έτοιμα να συμβούν. Παρά την ισχύ του, το σκότος πρόκειται να χάσει. Θα χάσει λόγω της μεγάλης συλλογικής αγάπης σας! Να ξέρετε, αγαπητοί, ότι ο άπειρος πλούτος και η διηνεκής ευημερία του Ουρανού είναι όντως δικά σας! Έτσι είναι! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Σειριανές φράσεις, που σημαίνουν «να είστε ένα» και «να είστε μέσα στη χαρά»).


Πηγή: http://paoweb.com
Μετάφραση: Νίκος

No comments:

Post a Comment

ISON + keshe

O Keshe Ζωντανά Αναφορικά με Απειλές και Επιστήμη – Full Interview


To reach the Greek subtitle,

please click upon the small square at the bottom right side of the video, when it starts and choose Greek.


invocation


Μπλόσομ Γκούνττσαϊλντ -- ΜΙΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ -- 14:02:2014 – 09:00 a.m.(ώρα Μπρίσμπεϊν Αυστραλίας) = 13:02:2014 -- 01:00 Αθήνα

Αναζητήστε την τοπική σας ώρα στο http://24timezones.com/

Please click upon the little box on the right and activate the subtitles.


Petition

Description: https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gifΠλήρης αποκάλυψη από την κυβέρνηση

της παρουσίας των εξωγήινων στη Γη

Full government disclosure of ET presence on Earth

http://spirittrainchronicles.com/2013/10/12/full-government-disclosure-of-et-presence-on-earth/

12 Οκτωβρίου 2013

Η παρουσία εξωγήινων πολιτισμών στη Γη και γύρω από τη Γη έχει δημοσίως πιστοποιηθεί από εκατοντάδες αξιόπιστους αυτόπτες μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων προσώπων του στρατού, αστροναυτών και πιλότων της πολιτικής αεροπορίας.

Έχει γίνει, επίσης, το αντικείμενο μιας παγκόσμιας συγκάλυψης για περισσότερο από 60 χρόνια, σύμφωνα με την κατάθεση τέτοιων μαρτύρων, που έγινε γνωστή μέσω του Προγράμματος Αποκάλυψης του Δρα Στήβεν Γκρηρ και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ Σείριος, καθώς και μέσω της Ακρόασης Πολιτών Για Την Αποκάλυψη, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Λέσχη Τύπου, στην Ουάσιγκτον, τον Απρίλιο-Μάιο του 2013.

Αυτή η συγκάλυψη, χρησιμοποιώντας την παραπληροφόρηση και τις απάτες των μέσων ενημέρωσης, έχει κρατήσει την ανθρωπότητα μακριά από την ανοικτή επαφή με εξαιρετικά προηγμένους, καλοπροαίρετους γαλαξιακούς πολίτες, ικανούς για διαστρικά ταξίδια, γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός. Με τον τρόπο αυτό, οι ηγέτες του κόσμου έχουν στερήσει σ’ αυτόν τον πλανήτη προηγμένες τεχνολογίες πρόωσης και ενέργειας, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν τώρα μεταμορφώσει εντελώς τον ανθρώπινο πολιτισμό, προς ένα επίπεδο παγκόσμιας ευημερίας, φιλαλληλίας και περιβαλλοντικής υγείας, που λίγοι έχουν έστω ονειρευτεί.

Ο πλανήτης μας μπορεί μόνο να οδηγηθεί σε βαθύτερη κρίση υπό τον έλεγχο ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος και των εταιρειών ορυκτών καυσίμων, που κινούν τα νήματα της κυβέρνησης για να καθυστερήσουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα σήμαιναν την κατάρρευση της εξουσίας τους, μαζί με μια κλίκα από κατεστημένα συμφέροντα.

Ας υιοθετήσουμε ΤΩΡΑ μια στάση σύμπνοιας και ελευθερίας, και ας καλέσουμε τα Ηνωμένα Έθνη και όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα, να αναγνωρίσουν την αλήθεια της καλοπροαίρετης επαφής των εξωγήινων με τη Γη και να αρχίσουν να συνδιαλέγονται ανοιχτά με τους γαλαξιακούς γείτονές μας για τη θεραπεία του κόσμου μας.

In Love and Light

Nikos

ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ "ΠΟΤΕ ΠΙΑ"

ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ "ΠΟΤΕ ΠΙΑ"
Στο έπακρο της απόγνωσης

RON HEAD

RON HEAD
στα ελληνικά

Je sais que ma famille galactique est ici. Et vous? (captions Français)

Sheldan Nidle interviewed by Maarten Horst

Sheldan Nidle Free Webinar