Followers

Google+ Followers

Friday, 10 May 2013

7 Μαΐου 2013


Dratzo! Επιστρέφουμε! Ερχόμαστε σήμερα για να μιλήσουμε για τις αλλαγές που απαιτούνται, για να εκδηλωθεί η νέα πραγματικότητά σας. Υπάρχουν σημάδια παντού, ότι μια νέα συνείδηση ανατέλλει πάνω από τον κόσμο σας. Οργανώσεις αφιερωμένες στην αλλαγή μαθαίνουν η μία για την άλλη και για τους τρόπους δημιουργίας διεθνών κοινωνικών δικτύων για την υλοποίηση μιας τέτοιας αλλαγής. Ένας τομέας ανάμεσα σε πολλούς αυτών των διαφόρων αλλαγών είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του χρήματος ως μηχανισμού συναλλαγής. Π.χ. οι κανόνες των πολύ μικρών τραπεζών και των μικροπιστώσεων στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και η οργανική εξάπλωση των μικρών επιχειρήσεων και των «τραπεζών του χωριού» σε αυτές τις χώρες. Αυτά τα κοινωνικά και πολιτιστικά δίκτυα παρέχουν τον πυλώνα, να το πούμε έτσι, που θα στηρίξει όλα εκείνα που είναι να συμβούν στα υψηλότερα επίπεδα του εμπορίου και του τραπεζικού συστήματος. Πολύ καιρό πριν, όταν η Εποχή Των Ανακαλύψεων ξεκινούσε στη Δύση, εκείνα τα έθνη που κατ’ εξοχήν είχαν πληγεί από τις εισβολές των στρατιωτών, των πλοίων και των όπλων της Δύσης, πήραν τα σύμβολα του πλούτου τους, χρυσό και άργυρο, και τα έκρυψαν μακριά, σε μυστικά αποθετήρια, όπου έχουν παραμείνει για αιώνες. Εν τω μεταξύ, η Δύση κατέκτησε και λεηλάτησε. Όλο αυτό το διάστημα οι αρχαίες κυβερνώσες οικογένειες ήξεραν, ότι αυτή η μάστιγα έμελλε μια μέρα να τελειώσει.
Αυτές οι αρχαίες οικογένειες όριζαν τη γη τους όχι μόνο από κληρονομικό δικαίωμα, αλλά και από τη φυσική αρχή, την προερχόμενη από μια ειδική σοφία, παραχωρημένη σ’ αυτές από διάφορους προφήτες και από τα μεγάλα αρχεία που τέθηκαν στη φύλαξή τους. Η Δύση απομάκρυνε πολλές από αυτές από την εξουσία, και όμως η καθεμιά από αυτές άντεξε. Πρόσφατα, οι οικογένειες αυτές άρχισαν μια συγκροτημένη σχέση με τους Αναληφθέντες Διδασκάλους της Μητέρας Γης και με τις ομάδες συνδέσμων του στόλου μας. Οι επαφές αυτές οδήγησαν φυσικά στην παρουσίασή τους στα Αγκαρθινά ξαδέλφια τους. Αυτές οι ομάδες ενώθηκαν και σχημάτισαν νομικές οντότητες, που στηρίζονται στους αρχαίους τρόπους, με τους οποίους η εξουσία αναγνωριζόταν και απολάμβανε τιμής από κάθε ομάδα. Αυτές οι ιθαγενείς και αυτόχθονες βάσεις εξουσίας και σοφίας, στη συνέχεια συνδέθηκαν με εκείνους που εκπροσωπούν τον Ουρανό, μαζί με ένα νέο στοιχείο: την παρουσία των Γαλαξιακών. Τότε, πριν από δύο δεκαετίες, αυτό το ομόψυχο σύνολο ομάδων άρχισε να διαπλάθει ένα νέο όραμα, το οποίο έχει πλέον καταστεί λειτουργικό, μέχρι το σημείο του να είναι πλήρως ικανό να μεταμορφώσει τον επιφανειακό κόσμο σας και τον τρόπο που αυτός λειτουργεί. Είναι αυτό το συγκροτημένο σύνολο των σοφών, που πρόκειται να υλοποιήσει τη νέα σας πραγματικότητα.
Αυτή η νέα πραγματικότητα είναι μια πλήρης απόκλιση από τους παλιούς σκοτεινούς τρόπους, που έχετε συνηθίσει. Ένα νέο όραμα θα ανοίξει τον κόσμο σας στο Φως και θα θέσει τα τσιράκια της σκοτεινής, αντιδραστικής συμμορίας σε μια προσωρινή απομόνωση, επιτρέποντας στο νέο σύστημα να εδραιωθεί και να γίνει η βάση για τον νέο κόσμο, που έχει σχεδιαστεί για να σας οδηγήσει στην πλήρη συνείδηση. Μόλις γίνετε πλήρως συνειδητοί και πάλι, θα μπορέσετε να συνεχίσετε την πορεία που ξεκίνησε πολύ καιρό πριν στη Λεμουρία. Αυτό θα σας ενώσει πάλι με τα ξαδέλφια σας της Έσω Γης και θα δημιουργήσετε μια εξαίσια γαλαξιακή κοινωνία. Μία από τις πρώτες επιχειρήσεις αυτής της κοινωνίας θα είναι να ταξιδέψει σε κάθε υδάτινο κόσμο και μαζί με τους πλανητικούς αδελφούς σας να σχηματίσει ένα νέο αστρικό έθνος. Αυτός είναι ο στόχος σας και εμείς είμαστε εδώ για να σας διαβεβαιώσουμε, ότι με το Φως του Ουρανού αυτό το θείο Θέλημα θα πραγματοποιηθεί. Οι σημερινοί κυβερνήτες του κόσμου σας πιστεύουν ότι είναι παντοδύναμοι, πράγμα το οποίο είναι μια πολύ ανόητη υπόθεση. Έρχεται η ώρα για μεγάλες αλλαγές και για εκείνη την στιγμή, κατά την οποία η μεγάλη μετατόπιση στη συνείδηση θα γίνει πλήρως εμφανής σε όλους. Έτσι, ο Ουρανός πλησιάζει και προετοιμάζει τη στιγμή για μια πολύ θαυμαστή έκπληξη!
Αυτή η έκπληξη, όπως έχουμε αναφέρει νωρίτερα, είναι η μετάβαση από το σκοτάδι στο Φως. Η Μητέρα Γη κάνει ό,τι μπορεί για να συνεγείρει τον καθένα σχετικά με τη μεγάλη αγωνία, που της προκαλείται από το σκότος. Η ατμόσφαιρά της είναι σε αναταραχή. Οι ωκεανοί και τα υδατικά της ρεύματα πεθαίνουν. Η βιοποικιλότητά της, επίσης, υποβάλλεται σε εξαφάνιση. Πράγματι, η ίδια η επιβίωση του επιφανειακού κόσμου σας βρίσκεται σε οριακό σημείο. Ωστόσο, το σκότος συνεχίζει να αγνοεί αυτή την κατάσταση και ακόμη δίνει την εντύπωση, ότι αυτή η επαπειλούμενη καταστροφή δεν υπάρχει. Είμαστε εδώ για να σας διαβεβαιώσουμε, ότι η θανάτωση του κόσμου σας είναι γεγονός. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνουμε επίσης, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη γεγονότα, που θα απομακρύνουν αυτά τα σκοτεινά τσιράκια και θα φέρουν στην εξουσία εκείνους, στους οποίους αναφερθήκαμε παραπάνω, που είναι αφιερωμένοι στην ειρήνη, την ευημερία και την αποκάλυψη. Είναι καιρός να μπει τέλος στη ρητορεία της συγκάλυψης και τα ανηλεή συστήματα, που μπλοκάρουν την άνοδό σας στην πλήρη συνείδηση. Στην κορυφή όλων αυτών βρίσκεται η μαζική άρνηση των φυσικών σας δικαιωμάτων και της προσωπικής κυριαρχίας σας, σε συνδυασμό με πολλαπλές συγκαλυμμένες δραστηριότητες εναντίον σας, που είναι πολύ κατακριτέο να αναφέρουμε και που πρόκειται τώρα να σταματήσουν. Αυτές θα αντικατασταθούν από διδασκαλίες θεραπείας και σοφίας που θα σας οδηγήσουν όλους πίσω στην πλήρη συνείδηση!

                                                                                      Αναληφθέντες Διδάσκαλοι

Namaste! Είμαστε οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοί σας! Ερχόμαστε με πολλά να μεταδώσουμε. Επί του παρόντος, είστε σε μια παρατεταμένη μεταβατική κατάσταση, η οποία σας προκαλεί μια αυξανόμενη αίσθηση απογοήτευσης και ανυπομονησίας. Ο κόσμος σας μετακινείται προς μια υψηλότερη δόνηση και ο Ουρανός προκαλεί την ίδια αύξηση συχνότητας μέσα σας. Αυτό σημαίνει ότι είστε περισσότερο σε θέση να διακρίνετε τις παράλογες δραστηριότητες του σκότους και λιγότερο σε θέση να ανεχτείτε τη θανάσιμη κοσμοθέασή τους. Με λίγα λόγια, αισθάνεστε μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια με τον τρόπο που ο κόσμος σας λειτουργεί και θέλετε να μάθετε γιατί αυτή η φοβερή και καταστροφική σφαίρα συνεχίζει να υφίσταται! Ρωτάτε γιατί οι πολλές μεγάλες αλλαγές, που έχει υπαινιχθεί το Φως, δεν είναι ακόμα σε ισχύ και πώς συμβαίνει να μπορούμε συνεχώς να δηλώνουμε, ότι η νίκη μας είναι «στο χέρι», ενώ το σκότος εξακολουθεί προφανώς να έχει τον έλεγχο. Το ερώτημα είναι πράγματι αυτό που θα αποκαλούσατε «ζόρικο ζήτημα». Το μόνο που μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε, για την ώρα, είναι ότι οδηγούμε μια μεγάλη εξέγερση της Καρδιάς και του Πνεύματος και ότι αυτή η εξέγερση πραγματοποιεί ραγδαία όλα εκείνα που σας λέμε. Αυτή η αθόρυβη επανάσταση έχει αναπτύξει πολλά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δίκτυα, αφιερωμένα στην εγκαθίδρυση νέων πνευματικών τρόπων αναμόρφωσης της παγκόσμιας κοινωνίας σας.
Ευλογούμε όλα εκείνα που πλησιάζουν να συμβούν και χρησιμοποιούμε τις καλές υπηρεσίες μας κάθε μέρα για να ενθαρρύνουμε και να καθοδηγήσουμε αυτήν την πολύ αναγκαία σειρά κοινωνικών μετασχηματισμών. Αυτά τα γεγονότα θα βάλουν την παγκόσμια κοινωνία σε νέα βάση και σε μια νέα πορεία. Αυτή η επανάσταση συνείδησης έχει ήδη διαμορφώσει σημαντικά νομικά και πνευματικά δίκτυα, τα οποία οικοδομούν έναν νέο κόσμο, ικανό να αποδεχθεί τον τεράστιο πλούτο και τις νέες ιδέες, που οδηγούν πέρα από το χρήμα, προς την μόνιμη ευημερία. Κυρίως, αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας και αυτή η εσωτερική μεταμόρφωση θα αλλάξει τα πάντα. Επιπλέον, ετοιμάζουμε μια σειρά από νέες διδασκαλίες, οι οποίες θα επεξεργαστούν έννοιες, που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό που πιστεύετε για τη σχέση μεταξύ φυσικών και πνευματικών πεδίων. Καθώς θα προοδεύετε προς την πλήρη συνείδηση, πολλές θεμελιώδεις αντιλήψεις θα εξετασθούν εκ νέου, και είτε θα μεταβληθούν σε τεράστιο βαθμό ή θα απορριφθούν εντελώς. Πολλά από αυτά που θα μάθετε θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε την πραγματικότητά σας και ό,τι περικλείεται σ’ αυτήν.
Αυτές οι πολλαπλές αλλαγές στην κατανόηση θα δεχθούν μια επί πλέον ώθηση με την ανακάλυψη της πραγματικότητας της Κοίλης Γης και με την άφιξη της πνευματικής και διαστημικής οικογένειάς μας. Έχετε ευλογηθεί από τον Ουρανό και διαμένετε τώρα σε έναν κόσμο, που κινείται κάθε μέρα προς όλο και υψηλότερα επίπεδα συνείδησης. Αυτή η μετάβαση επιταχύνεται καθημερινά και μας συναρπάζει το να σας βλέπουμε να ξεδιπλώνεστε. Είστε σαν μπουμπούκια που επιτέλους ανθίζουν και σύντομα θα αγκαλιάσετε τα θαύματα του όμορφου «εσωτερικού» άνθους που στ’ αλήθεια είστε. Το ιερό καθήκον μας είναι να σας δώσουμε την απαραίτητη καθοδήγηση και να επιτρέψουμε στον Πλήρη Εαυτό σας να γίνει ένα πιο σημαντικό μέρος της ζωής σας. Σύντομα θα μπορέσουμε πιο άμεσα να αλληλεπιδράσουμε και να συνδεθούμε μαζί σας. Η εξαίρετη Εγώ Ειμί Παρουσία σας είναι πάντα εκεί, έτοιμη να σας αγκαλιάσει πλήρως και να σας οδηγήσει προς την πλήρη συνείδηση. Αυτό είναι το θεϊκό πεπρωμένο σας και έρχεται τώρα να σας φέρει τους τρόπους και τα μέσα για να αλλάξετε τον κόσμο σας και να επιτύχετε αυτό το ιερότατο πεπρωμένο.

Σήμερα φέραμε άλλο ένα μήνυμα για να σας οδηγήσουμε προς τη νέα σας πραγματικότητα. Αυτό το πεδίο που τώρα εκδηλώνεται φέρνει μεγάλες αλήθειες και πολλές αποκαλύψεις και ένα ευπρόσδεκτο τέλος σε πολλές τετριμμένες συγκαλύψεις. Η πρώτη επαφή έχει σχεδόν φτάσει και, μαζί με αυτή, μια νέα μέρα για την ανθρωπότητα της επιφάνειας. Σκεφτείτε όλα τα συναρπαστικά πράγματα που βρίσκονται μπροστά σας! Να ξέρετε, αγαπητοί, ότι ο άπειρος πλούτος και η διηνεκής ευημερία του Ουρανού είναι όντως δικά σας! Έτσι είναι! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Σειριανές φράσεις, που σημαίνουν «να είστε ένα» και «να είστε μέσα στη χαρά»).


Πηγή: http://paoweb.com
Μετάφραση: Νίκος

No comments:

Post a Comment

ISON + keshe

O Keshe Ζωντανά Αναφορικά με Απειλές και Επιστήμη – Full Interview


To reach the Greek subtitle,

please click upon the small square at the bottom right side of the video, when it starts and choose Greek.


invocation


Μπλόσομ Γκούνττσαϊλντ -- ΜΙΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ -- 14:02:2014 – 09:00 a.m.(ώρα Μπρίσμπεϊν Αυστραλίας) = 13:02:2014 -- 01:00 Αθήνα

Αναζητήστε την τοπική σας ώρα στο http://24timezones.com/

Please click upon the little box on the right and activate the subtitles.


Petition

Description: https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gifΠλήρης αποκάλυψη από την κυβέρνηση

της παρουσίας των εξωγήινων στη Γη

Full government disclosure of ET presence on Earth

http://spirittrainchronicles.com/2013/10/12/full-government-disclosure-of-et-presence-on-earth/

12 Οκτωβρίου 2013

Η παρουσία εξωγήινων πολιτισμών στη Γη και γύρω από τη Γη έχει δημοσίως πιστοποιηθεί από εκατοντάδες αξιόπιστους αυτόπτες μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων προσώπων του στρατού, αστροναυτών και πιλότων της πολιτικής αεροπορίας.

Έχει γίνει, επίσης, το αντικείμενο μιας παγκόσμιας συγκάλυψης για περισσότερο από 60 χρόνια, σύμφωνα με την κατάθεση τέτοιων μαρτύρων, που έγινε γνωστή μέσω του Προγράμματος Αποκάλυψης του Δρα Στήβεν Γκρηρ και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ Σείριος, καθώς και μέσω της Ακρόασης Πολιτών Για Την Αποκάλυψη, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Λέσχη Τύπου, στην Ουάσιγκτον, τον Απρίλιο-Μάιο του 2013.

Αυτή η συγκάλυψη, χρησιμοποιώντας την παραπληροφόρηση και τις απάτες των μέσων ενημέρωσης, έχει κρατήσει την ανθρωπότητα μακριά από την ανοικτή επαφή με εξαιρετικά προηγμένους, καλοπροαίρετους γαλαξιακούς πολίτες, ικανούς για διαστρικά ταξίδια, γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός. Με τον τρόπο αυτό, οι ηγέτες του κόσμου έχουν στερήσει σ’ αυτόν τον πλανήτη προηγμένες τεχνολογίες πρόωσης και ενέργειας, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν τώρα μεταμορφώσει εντελώς τον ανθρώπινο πολιτισμό, προς ένα επίπεδο παγκόσμιας ευημερίας, φιλαλληλίας και περιβαλλοντικής υγείας, που λίγοι έχουν έστω ονειρευτεί.

Ο πλανήτης μας μπορεί μόνο να οδηγηθεί σε βαθύτερη κρίση υπό τον έλεγχο ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος και των εταιρειών ορυκτών καυσίμων, που κινούν τα νήματα της κυβέρνησης για να καθυστερήσουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα σήμαιναν την κατάρρευση της εξουσίας τους, μαζί με μια κλίκα από κατεστημένα συμφέροντα.

Ας υιοθετήσουμε ΤΩΡΑ μια στάση σύμπνοιας και ελευθερίας, και ας καλέσουμε τα Ηνωμένα Έθνη και όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα, να αναγνωρίσουν την αλήθεια της καλοπροαίρετης επαφής των εξωγήινων με τη Γη και να αρχίσουν να συνδιαλέγονται ανοιχτά με τους γαλαξιακούς γείτονές μας για τη θεραπεία του κόσμου μας.

In Love and Light

Nikos

ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ "ΠΟΤΕ ΠΙΑ"

ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ "ΠΟΤΕ ΠΙΑ"
Στο έπακρο της απόγνωσης

RON HEAD

RON HEAD
στα ελληνικά

Je sais que ma famille galactique est ici. Et vous? (captions Français)

Sheldan Nidle interviewed by Maarten Horst

Sheldan Nidle Free Webinar